De Vereniging MEOB-omwonenden is officieel 31 januari 2007 opgericht. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

Hans ten Velden (voorzitter)
Tammo van Hoorn (penningmeester)
Pieter Thomas (secretaris)
Henk Hegeman
Cees Oudshoorn
Peter Blangé


De Vereniging telt momenteel ca. 85 leden. Aanmelden bij de Vereniging kan hier.

Doel van de Vereniging is:

 1. De Vereniging heeft ten doel:
  1. De belangenbehartiging van al diegenen die direct, doordat zijn omwonenden zijn, of indirect de gevolgen ondervinden van de herontwikkeling van het zogenoemde MEOB terrein in Oegstgeest;
  2. Het voorkómen van de vestiging van een penitentiaire inrichting op het MEOB terrein;
  3. Het MEOB terrein te doen herontwikkelen en gebruiken zodanig dat er geen overlast is voor de omwonenden.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. Overleg en onderhandeling met de volgende partijen:
   1. de eigenaar van het terrein;
   2. de beheerder van het terrein;
   3. het gemeentebestuur van Oegstgeest;
   4. andere relevante (overheids)instanties en bestuurders;
  1. Het beïnvloeden van de (politieke) besluitvorming over de herontwikkeling van het MEOB terrein;
  2. Het waar nodig vastleggen van afspraken met partijen in afdwingbare overeenkomsten;
  3. Het voeren van publieks- en protestacties;
  4. Andere activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelen.

 

 

Presentatie tijdens de bijeenkomst van 22-1-2007