Welkom op de website van de Vereniging MEOB-omwonenden.

De Vereniging MEOB-omwonenden is 31 januari 2007 opgericht en telt nu bijna 100 leden.

Doel van de Vereniging is:

 1. De Vereniging heeft ten doel:
  1. De belangenbehartiging van al diegenen die direct, doordat zijn omwonenden zijn, of indirect de gevolgen ondervinden van de herontwikkeling van het zogenoemde MEOB terrein in Oegstgeest;
  2. Het voorkómen van de vestiging van een penitentiaire inrichting op het MEOB terrein;
  3. Het MEOB terrein te doen herontwikkelen en gebruiken zodanig dat er geen overlast is voor de omwonenden.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. Overleg en onderhandeling met de volgende partijen:
   1. de eigenaar van het terrein;
   2. de beheerder van het terrein;
   3. het gemeentebestuur van Oegstgeest;
   4. andere relevante (overheids)instanties en bestuurders;
  1. Het beïnvloeden van de (politieke) besluitvorming over de herontwikkeling van het MEOB terrein;
  2. Het waar nodig vastleggen van afspraken met partijen in afdwingbare overeenkomsten;
  3. Het voeren van publieks- en protestacties;
  4. Andere activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelen.


Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

Voorzitter: Hans ten Velden
Penningmeester: Tammo van Hoorn
Secretaris: Pieter Thomas
Henk Hegeman
Cees Oudshoorn
Peter Blangé

Lid worden van de Vereniging kan door dit fomulier in te vullen en op te sturen.

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter of de secretaris.

Actuele informatie vindt u op het forum. Daar kan een ieder ook vragen stellen en van gedachten wisselen.