Werkgroep MEOB omwonenden Oegstgeest

PERSBERICHT

Oegstgeest 26 oktober 2006

Omwonenden MEOB terrein gedupeerd door ruzie tussen overheden.
De afgelopen week is zonder enige aankondiging vooraf begonnen met het omzagen van de meer dan 100 grote bomen op het voormalige MEOB terrein in Oegstgeest. Door acute actie van de omwonenden kunnen mogelijk nog een paar prachtige bomen gered worden van de ondergang.
Door deze actie heeft de Dienst der Domeinen (de eigenaar) afgelopen maandag toegezegd om na bodemsanering meteen met herplanting te zullen beginnen in overleg met de omwonenden. Deze afspraak zou meteen worden bevestigd, maar ondanks die toezegging hebben we daar tot op heden niets meer van gehoord. Dit is typerend voor het gedrag van de betrokken overheden in de afgelopen drie jaar wat betreft het MEOB terrein. Als er concreet iets gaat gebeuren zoals het slopen van gebouwen en het omzagen van bomen, worden we daar niet over geïnformeerd. Toezeggingen bijken steeds loze beloften. Men stelt betrokken burgers op die manier steeds weer voor voldongen feiten.

De constructieve houding van de omwonenden in de afgelopen tijd heeft geleid tot een aanvaardbaar nieuw bestemmingsplan dat inmiddels is goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over een “groen/blauwe buffer” in de overgangszone tussen de woningen en de bedrijven en zoveel mogelijk behoud van het bestaande groen. Het is een schande dat afspraken opnieuw bruut wordt doorbroken door miscommunicatie tussen gemeente en de rijksinstanties. Botweg is gestart met kaalslag van een prachtige groenrand van wel 20 meter hoge bomen. Het koste minstens weer 20 jaar voordat er weer een afdoende buffer is ontstaan.

De omwonenden hebben de afgelopen jaren constructief meegewerkt met de gemeente over het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Als dank daarvoor wordt nu weer alles over onze hoofden heen beslist door overheden die niet met elkaar samenwerken. En we weten inmiddels allemaal waar dát toe kan leiden!! De omwonenden zijn voorstander van snelle en hoogwaardige herontwikkeling van het terrein, maar zijn het meer dan zat dat er allerlei dingen gebeuren zonder enige informatie vooraf.

Het terrein van het voormalige Marine Elektronisch - en Optisch Bedrijf (MEOB) in Oegstgeest wordt op dit moment in opdracht van de Rijksgebouwendienst door Domeinen ‘bouwrijp’ gemaakt voor herontwikkeling. De MEOB gebouwen zijn inmiddels gesloopt en nu is het bos op het terrein aan de beurt. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft plannen om op het terrein een detentiecentrum te vestigen, mogelijk als alternatief voor de inmiddels beruchte lokatie Schiphol-Oost. Om het MEOB terrein wonen 50 gezinnen die al jaren in onzekerheid verkeren over de uiteindelijke bestemming van het terrein. De gemeente Oegstgeest wil geen gevangenis maar een hoogwaardig bedrijventerrein; de verantwoordelijke rijksinstanties blijven vaag over de uiteindelijke bedoelingen. In het slechtste geval komt er zelfs een combinatie van gevangenis en bedrijven. Een hoogwaardig, parkachtig ingericht bedrijventerrein dat is toegezegd door de gemeenteraad kunnen we dan wel vergeten! Ondertussen worden de omwonenden door alle betrokken overheden in het ongewisse gelaten. Er wordt zoals gebruikelijk weer van alles beslist over de hoofden van de burgers heen en dat moet maar eens afgelopen zijn!

De omwonenden zijn het slachtoffer van een ruzie tussen de gemeente Oegstgeest en het rijk over de uiteindelijke bestemming van het terrein. De gemeente wil een hoogwaardig bedrijventerrein en het rijk wil er een gevangenis bouwen. De gemeente en Domeinen praten niet met elkaar en daar zijn de omwonenden de dupe van. Gebouwen en groen worden gesloopt zonder dat er enig concreet herinrichtingsplan is. Daardoor is er nu ernstige geluidsoverlast van de A44 die langs het terrein loopt. Een situatie die nog jaren kan duren zolang de ruzie voortduurt.

 

Nadere informatie en toelichting kunt u verkrijgen bij Peter Blangé (06 5324 5422) of
Henk Koerten (071 5237501)